Elektrik projelerinin tanzimi, hesaplarının yapılması, gerekli idari mercilerden izinlerinin alınması, tüm onay işlemlerinin takibi, imalata yönelik olacak araştırmalarının yapılması, yapım ve yapım sonrası güncelleştirilmiş projelerin tanzimi.