NKY Mühendislik olarak GES (Güneş Enerjisi Santrali) kapsamındaki hizmet faaliyetlerimiz;

Saha geliştirme hizmetleri
Güneş radyasyonu ve güneşlenme süresi verilerinin değerlendirilmesi
Yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması
Elektik ve inşaat projeleri hazırlanması ve dosyalarının onaylatılması
Elektrik lisans başvuru sürecinin yürütülmesi
Uygun panel, inverter ve taşıyıcı konstrüksiyon seçimi ve tedariği
Güneş santrallarının anahtar teslimi bazında inşaat ve montajı
Test ve devreye alma işlemleri
Veri izleme ve görüntüleme hizmetleri
İşletmeye geçen tesisin teknik ve ticari olarak işletilmesi